Ý nghĩa của từ iy là gì:
iy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iy mình

1

0   0

iy


viết tắt của " initial yield " có nghĩa:
1. sản lượng ước tính của một quỹ đầu tư tại thời điểm nó được đưa ra.
2. một ước tính định kỳ tiền thuê hàng năm tạo ra bởi các danh mục đầu tư, sau khi khấu trừ
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của iy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< show off je >>