Ý nghĩa của từ iw là gì:
iw nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iw Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iw mình

1

0   0

iw


1. Viết tắt của Information Warfare: Chiến tranh thông tin. Một cách tiến hành chiến tranh kiểu mới chống lại một đối thủ trong chiến tranh hiện đại nhằm vô hiệu hóa hệ thống thông tin, gây nhiễu loạn cho đối phương.
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của iw
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ij until you >>