Ý nghĩa của từ ivrognerie là gì:
ivrognerie nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ivrognerie Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ivrognerie mình

1

0   0

ivrognerie


Thói hay say rượu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ivrognerie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< j collégien >>