Ý nghĩa của từ ivan là gì:
ivan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ivan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ivan mình

1

0   0

ivan


Anh lính I-van (người lính Liên xô); người Liên xô.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ivan


- Tên một trang mạng cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhưng không qua giấy tờ mà qua đơn điện tử và chữ ký số.
- Combo nhạc rock gồm 5 thành viên có trụ sở tại Seattle, Ivan & Alyosha cuối cùng đã hoàn thành, được phát triển hữu cơ từ bộ đôi ban đầu của Tim Wilson và Ryan Carbary, thêm anh trai của Tim là Pete và Tim Kim, sau đó là tay trống Cole Mauro làm thành viên toàn thời gian cho năm thứ hai của họ.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của ivan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< imploringness implosive >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa