Ý nghĩa của từ itinerate là gì:
itinerate nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ itinerate Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa itinerate mình

1

0   0

itinerate


Đi hết nơi này đến nơi khác, lưu động.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của itinerate
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hairbreadth itinerary >>