Ý nghĩa của từ irresistible là gì:
irresistible nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ irresistible. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irresistible mình

1

0   0

irresistible


Không chống lại được, không thể cưỡng lại được, hấp dẫn không cưỡng lại được. | : ''I have an '''irresistible''' impulse to run. I’ve got to get out of here!'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

irresistible


1. Thông dụng
+, Tính từ: Không chống lại được, không thể cưỡng lại được, hấp dẫn không cưỡng lại được. (vẻ đẹp) không thể dằn lòng,cầm lòng được, hấp dẫn, lôi cuốn...
+, Danh từ: Người hấp dẫn mạnh mẽ; vật hấp dẫn mạnh mẽ
2. Chuyên ngành
bất khả kháng
ThuyNguyen - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

3

0   0

irresistible


Tính từ: không thể cưỡng lại
- Không thể từ chối, phản đối hoặc tránh vì nó quá dễ chịu, hấp dẫn hoặc mạnh mẽ. Ví dụ như đối với một đứa trẻ khi đi ngang hàng đồ chơi, chúng sẽ bị hấp dẫn và muốn ba mẹ mua bằng được.
Tên một bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc Fall Out Boy.
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của irresistible
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irrepressible déviant >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa