Ý nghĩa của từ inquest là gì:
inquest nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ inquest Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa inquest mình

1

0   0

inquest


Cuộc điều tra chính thức, cuộc thẩm tra chính thức (của toà án... ). | Cuộc điều tra một vụ chết bất thường ((cũng) coroner's inquest); ban điều tra một vụ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của inquest
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infinity intensive >>