Ý nghĩa của từ initiatress là gì:
initiatress nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ initiatress Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa initiatress mình

1

0   0

initiatress


Người bắt đầu, người khởi đầu, người khởi xướng (đàn bà). | Người vỡ lòng, người khai tâm (đàn bà). | người làm lễ kết nạp; người cho thụ giá [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của initiatress
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gymnasium gyppo >>