Ý nghĩa của từ infighting là gì:
infighting nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infighting Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infighting mình

1

0   0

infighting


Sự đánh giáp lá cà (quyền Anh). | Sự đấu tranh bí mật nội bộ. | Sự ấu đả.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của infighting
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infielder infinite >>