Ý nghĩa của từ inferentially là gì:
inferentially nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ inferentially Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa inferentially mình

1

0   0

inferentially


Suy ra, do vậy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của inferentially
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< inevitably inshore >>