Ý nghĩa của từ infeasible là gì:
infeasible nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infeasible Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infeasible mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infeasible


Không thể làm được.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< albinos infection >>