Ý nghĩa của từ infeasible là gì:
infeasible nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infeasible Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infeasible mình

1

0   0

infeasible


Không thể làm được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của infeasible
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< albinos infection >>