Ý nghĩa của từ incidentally là gì:
incidentally nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ incidentally Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa incidentally mình

1

0   0

incidentally


Ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ. | Nhân tiện, nhân thể, nhân đây.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của incidentally
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< impossibly incredibly >>