Ý nghĩa của từ in rô nê ô là gì:
in rô nê ô nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ in rô nê ô Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa in rô nê ô mình

1

0   0

in rô nê ô


In bằng cách quay một cái trục lăn (ru-lô) trên có gắn giấy sáp đã đánh máy hoặc viết, vẽ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của in rô nê ô
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< treo giò trao trả >>