Ý nghĩa của từ illustrator là gì:
illustrator nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ illustrator. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa illustrator mình

1

0   0

illustrator


Người vẽ tranh minh hoạ (cho sách báo). | Người minh hoạ; vật minh hoạ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

illustrator


Danh từ:
- Một người vẽ tranh, đặc biệt là sách
- Một số tác giả sách thiếu nhi cũng là họa sĩ minh họa, trong khi những người khác làm việc với một họa sĩ minh họa. Sách tranh phải được viết và minh họa tốt: tùy thuộc vào một họa sĩ minh họa để diễn giải câu chuyện thông qua hình ảnh (hoặc minh họa).
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của illustrator
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< illuminator imitator >>