Ý nghĩa của từ ilka là gì:
ilka nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ilka Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ilka mình

1

0   0

ilka


Mỗi, mỗi một.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ilka
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ileus illness >>