Ý nghĩa của từ ileus là gì:
ileus nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ileus Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ileus mình

1

0   0

ileus


Sự tắc ruột.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ileus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ileum ilka >>