Ý nghĩa của từ ignorant là gì:
ignorant nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ignorant. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ignorant mình

1

0   0

ignorant


Ngu dốt, dốt nát. | Không biết. | : ''to be '''ignorant''' of (in)...'' — không biết gì về... | Dốt nát. | : ''Un homme '''ignorant''''' — một người dốt nát | Không [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ignorant


Tính từ:
- Không có đủ kiến thức, hiểu biết hoặc thông tin về một cái gì đó
- Không có kiến thức hoặc nhận thức về một cái gì đó hoặc những thứ nói chung
- Có thể nhắc đến trường hợp học vẹt, học thuộc lòng mà không hiểu thật sự về ý nghĩa của câu đó.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ignorant
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< breakthrough breathless >>