Ý nghĩa của từ ie là gì:
ie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ie mình

1

1   0

ie


ví dụ

there are many types of stupidity. i.e. rich stupid, poor stupid, etc.
(có nhiều thể loại ngu. ví dụ như giàu mà ngu, nghèo mà vẫn ngu, vân vân)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

0   0

ie


IE là tên viết tắt của Internet Explorer , đây là một trình duyệt do hãng Microsoft phát triển từ năm 1995. IE từng là trình duyệt được sử dụng nhiều nhất khi máy tính mới ra đời, về sau nhiều trình duyệt mới ra đời như Chrome, Firefox..., khiến cho số lượng người dùng IE đã giảm lớn.
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

3

0   0

ie


IE hoặc ie có thể dùng để chỉ:
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

ie


Trình duyệt Web “Internet Explorer” của Microsoft.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

Thêm ý nghĩa của ie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wanna xoxo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa