Ý nghĩa của từ idolatry là gì:
idolatry nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ idolatry Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa idolatry mình

1

0   0

idolatry


Sự sùng bái thần tượng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của idolatry
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< idolatrous idyllic >>