Ý nghĩa của từ idolatrous là gì:
idolatrous nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ idolatrous Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa idolatrous mình

1

0   0

idolatrous


Có tính chất sùng bái, có tính chất chiêm ngưỡng, có tính chất tôn sùng. | Sùng bái thần tượng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của idolatrous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< idol idolatry >>