Ý nghĩa của từ idiotism là gì:
idiotism nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ idiotism Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa idiotism mình

1

0   0

idiotism


Hành động ngu ngốc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của idiotism
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< idiotic idol >>