Ý nghĩa của từ idiotic là gì:
idiotic nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ idiotic Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa idiotic mình

1

0   0

idiotic


Ngu si, ngu ngốc, khờ dại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của idiotic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< idiosyncrasy idiotism >>