Ý nghĩa của từ iceman là gì:
iceman nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iceman Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iceman mình

1

0   0

iceman


Người giỏi đi băng, người tài leo núi băng. | Người làm nước đá; người bán nước đá. | Người làm kem.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của iceman
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ibis icon >>