Ý nghĩa của từ ibrd là gì:
ibrd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ibrd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ibrd mình

1

0   0

ibrd


Ngân hàng quốc tế tái thiết và phát triển (International Bank for Reconstruction and Development) (còn gọi là World Bank ngân hàng thế giới). | Viết tắt. | Ngân hàng qu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ibrd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iba ic >>