Ý nghĩa của từ ibrd là gì:
ibrd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ibrd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ibrd mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ibrd


Ngân hàng quốc tế tái thiết và phát triển (International Bank for Reconstruction and Development) (còn gọi là World Bank ngân hàng thế giới). | Viết tắt. | Ngân hàng quốc tế tái thiết và phát triển [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< iba ic >>