Ý nghĩa của từ ia là gì:
ia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ia mình

1

0   0

ia


Ia là một chi động vật có vú trong họ Dơi muỗi, bộ Dơi. Chi này được Thomas miêu tả năm 1902. Loài điển hình của chi này là dơi io.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

ia


- Là từ viết tắt của từ Architect Information, dịch vụ thiết kế chiến lược cho một loạt các doanh nghiệp. iA Writer tạo ra một môi trường viết sạch sẽ, đơn giản và không bị quấy rầy khi bạn thực sự cần tập trung vào lời nói của mình. Nó rất thú vị khi sử dụng.
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ia
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pytopia gnite >>