Ý nghĩa của từ i 3 là gì:
i 3 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ i 3 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa i 3 mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

i 3


viết tắt của " imperfect 3" là một trong những mức độ phân loại sự trong suốt của kim cương. Lớp này biểu thị những viên kim cương không hoàn mĩ với những vết gãy, tách và những đốm đen đủ lớn chặn các tia sáng đi qua làm mất sự sáng của kim cương. Vì thế lớp này không được dùng làm trang sức.
thanhthanh - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013
<< as far as at a time >>