Ý nghĩa của từ hykle là gì:
hykle nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hykle Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hykle mình

1

0   0

hykle


: '' Giả đò, giả vờ, giả tảng, làm bộ. | : '' Han '''hykler''' enighet for å oppnå fordeler.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hykle
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hygge skiftarbeid >>