Ý nghĩa của từ hydrogenation là gì:
hydrogenation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hydrogenation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hydrogenation mình

1

0   0

hydrogenation


Sự hyddrô hoá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

hydrogenation


Hydo hóa
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

Thêm ý nghĩa của hydrogenation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hydration hypothecation >>