Ý nghĩa của từ hwaiting có là gì:
hwaiting có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hwaiting có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hwaiting có mình

1

1   0

hwaiting có


Từ "hwaiting" trong tiếng Hàn được viết là "화이팅", nghĩa là cố lên (bắt nguồn từ "fighting" trong tiếng Anh)
Ví dụ 1: Hwaiting, cô sẽ làm được, đừng nản chí nhé!
Ví dụ 2: Dù chuyện gì sẽ xảy ra cũng phải cố lên, hwaiting.
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hwaiting có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< danh xưng you too >>