Ý nghĩa của từ husk là gì:
husk nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ husk Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa husk mình

1

0   0

husk


Cỏ khô (của trái cây), vỏ (hạt); trấu (thóc, lúa). | Lá bao (ở bắp ngô). | Vỏ ngoài vô giá trị (của cái gì... ). | Bệnh ho khan. | Bóc vỏ; xay (thóc).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của husk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< husband miff >>