Ý nghĩa của từ hr executive là gì:
hr executive nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hr executive Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hr executive mình

1

0   0

hr executive


"hr" là từ viết tắt của cụm "Human Resources", nghĩa là nguồn nhân sự, "executive" nghĩa là giám đốc, người điều hành và đứng đầu trong bộ phận này. Người này có vai trò xử lý các lĩnh vực như quản lý nhân sự, phúc lợi xã hội và duy trì hồ sơ nhân sự.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hr executive
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kuro jot down >>