Ý nghĩa của từ horn-mad là gì:
horn-mad nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ horn-mad Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa horn-mad mình

1

0   0

horn-mad


Cuống lên, điên lên. | Ghen cuồng lên vì bị cắm sừng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của horn-mad
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hobbledehoy hubby >>