Ý nghĩa của từ hooter là gì:
hooter nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hooter Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hooter mình

1

0   0

hooter


Người la hét phản đối; huýt sáo phản đối. | Còi nhà máy; còi ô tô.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hooter
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< via vide-ordures >>