Ý nghĩa của từ holomorphic là gì:
holomorphic nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ holomorphic Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa holomorphic mình

1

0   0

holomorphic


Chỉnh hình, giải tích.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của holomorphic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unesco unescapable >>