Ý nghĩa của từ hn có là gì:
hn có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hn có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hn có mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hn có


"Hn" ghi tắt của cụm từ "Hà Nội". Đây là thủ đô của nước Việt Nam hiện nay và cũng là kinh đô của hấu hết các triều đại ngày xưa. Hà Nội gồm các khu vực hành chính là 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một hình thức đô thị đặc biệt với số lượng dân cư lên đến gần 10 triệu người
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2019
<< rung rinh có xanh thắm >>