Ý nghĩa của từ hinh thuc bot là gì:
hinh thuc bot nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hinh thuc bot Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hinh thuc bot mình

1

0   0

hinh thuc bot


Hình thức BOT ( viết tắt tiếng Anh - Built, Operation, Transfer - Xây dựng, Vận hành, Chuyển giao) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao bồi hoàn công trình đó cho Chính phủ.
oceangirl - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của hinh thuc bot
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ekip ily >>