Ý nghĩa của từ hang on là gì:
hang on nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hang on Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hang on mình

1

0   0

hang on


Nghĩa của cụm động từ:
- Chờ trong một thời gian ngắn
- Để giữ hoặc tiếp tục giữ một cái gì đó
- Câu cầu khiến yêu câu đối phương chờ nhằm giải quyết chuyện cá nhân sau khoảng thời gian ngắn sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện hoặc một hành động nào đó.
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hang on
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< take into account dwarves >>