Ý nghĩa của từ hả giận là gì:
hả giận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hả giận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hả giận mình

1

0   0

hả giận


Được thoả mãn vì trút được nỗi tức giận. | : ''Nói một thôi một thốc cho '''hả giận'''.'' | : ''Chửi cho '''hả giận'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

hả giận


đgt. Được thoả mãn vì trút được nỗi tức giận: nói một thôi một thốc cho hả giận chửi cho hả giận.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hả giận". Nh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

hả giận


đgt. Được thoả mãn vì trút được nỗi tức giận: nói một thôi một thốc cho hả giận chửi cho hả giận.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

hả giận


hết cảm thấy tức giận, trút được nỗi tức giận, do kết quả của một tác động nào đó đem lại nói cho hả giận Đồng nghĩa: lạ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của hả giận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hạt tiêu hải cảng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa