Ý nghĩa của từ gusto là gì:
gusto nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gusto Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gusto mình

1

0   0

gusto


Sự thưởng thức, sự hưởng. | Sự khoái trá, sự thích thú.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của gusto
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gush gypsy >>