Ý nghĩa của từ gs là gì:
gs nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gs. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gs mình

1

0   0

gs


viết tắt của

1. giáo sư: một học hàm được phong cho những người có trình độ cao, có đóng góp lớn cho nền khoa học của đất nước. là học hàm cao nhất có được

2. viết tắt của Grand Slam. khi một tay vợt giành gs - Grand Slam có nghĩa là người đó giành chức vô địch cả 4 giải: Úc mở rộng, Mỹ mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon. các giải này vì thế cũng được gọi là các giải grand slam
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

0   0

gs


Ở Việt Nam hiện nay, Giáo sư là tên gọi một chức danh dành cho các cán bộ giảng dạy cao cấp ở các bộ môn thuộc trường đại học hoặc viện nghiên cứu, đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

gs


- Goldman Sachs: Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu của tổ chức này cung cấp những hiểu biết và phân tích cơ bản, nguyên bản cho khách hàng trong thị trường vốn, thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa.
Bao gồm các lĩnh vực như kinh tế, chiến lược danh mục đầu tư, phái sinh và chứng khoán vốn và tín dụng ở hơn 25 thị trường chứng khoán và 50 nền kinh tế và khu vực trên thế giới, báo cáo nghiên cứu của tổ chức này giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn các vấn đề và xu hướng ảnh hưởng đến các công ty, ngành và thị trường.
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của gs
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mbbg move on >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa