Ý nghĩa của từ grunge là gì:
grunge nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ grunge Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa grunge mình

1

0   0

grunge


Vết bẩn. | : ''The cinema floor was covered in '''grunge''' deposited by the crowds.'' | Tình trạng bẩn thỉu. | : ''Chad used to work as a coal miner, but couldn't handle the constant ' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của grunge
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< grungy nitpicky >>