Ý nghĩa của từ grig là gì:
grig nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ grig Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa grig mình

1

0   0

grig


Cá chình con; lươn con. | Châu chấu; cào cào. | Con dê.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của grig
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gross hydraulics >>