Ý nghĩa của từ gpu là gì:
gpu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gpu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gpu mình

1

0   0

gpu


GPU là viết tắt của Graphics Processing Unit -là đơn vị xử lý đồ họa
GPU được sử dụng chủ yếu cho các ứng dụng cần công nghệ xử lý 3D, là một bộ xử lý có một chip riêng rẽ có chức năng hình thành các hiệu ứng ánh sáng và chuyển đổi các đối tượng mỗi lần một cảnh 3D được vẽ lại.
gracehuong - Ngày 15 tháng 8 năm 2013

2

0   0

gpu


Là từ viết tắt của cụm từ Graphics Processing Unit. Nó là lập trình những con chip được đặc biệt một cách logic cho một chức năng nào đó. Đó là bộ xử lý đồ họa nhằm hỗ trợ xử lý hình ảnh cũng như video một cách mượt mà.
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của gpu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< et fwd >>