Ý nghĩa của từ gnosticism là gì:
gnosticism nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gnosticism. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gnosticism mình

1

0   0

gnosticism


Thuyết ngộ đạo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gnosticism


Thuyết thần thoại (sau gnôsis, từ Hy Lạp có nghĩa là "kiến thức" hay "hiểu biết") là tên được đặt cho một phong trào tôn giáo và triết học có tổ chức lỏng lẻo phát triển trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai CE. Nguồn gốc chính xác của trường phái tư tưởng này không thể được truy tìm, mặc dù có thể xác định được các ảnh hưởng hoặc nguồn gốc từ thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước Công nguyên, như các chuyên luận đầu tiên của Corpus Hermeticum, các tác phẩm khải huyền của người Do Thái, và đặc biệt là triết học Platonic và Kinh thánh tiếng Do Thái.
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của gnosticism
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gnostic unicellulaire >>