Ý nghĩa của từ glove là gì:
glove nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ glove. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa glove mình

1

0   0

glove


Bao tay, tất tay, găng. | Mang bao tay vào, đeo găng vào.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

glove


[glʌv]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ bao tay, tất tay, găngto be hand in glove with rất thân với; cộng tác với; ăn cánh vớito take off the gloves to someone tran [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của glove
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< glory gloze >>