Ý nghĩa của từ giúp là gì:
giúp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ giúp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giúp mình

1

0   0

giúp


Góp sức làm cho ai việc gì hoặc đem cho ai cái gì đang lúc khó khăn, đang cần đến. | : '''''Giúp''' bạn .'' | : ''Mỗi người '''giúp''' một ít tiền.'' | : '''''Giú [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

giúp


đgt. 1. Góp sức làm cho ai việc gì hoặc đem cho ai cái gì đang lúc khó khăn, đang cần đến: giúp bạn Mỗi người giúp một ít tiền giúp cho một tay. 2. Tác động [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

giúp


đgt. 1. Góp sức làm cho ai việc gì hoặc đem cho ai cái gì đang lúc khó khăn, đang cần đến: giúp bạn Mỗi người giúp một ít tiền giúp cho một tay. 2. Tác động tích cực, làm cho việc gì tiến triển tốt hơn: Nghị lực giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

giúp


làm cho ai việc gì đó, hoặc lấy của mình cái gì đem cho ai đó vì thấy người ấy đang cần mỗi người giúp một ta [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của giúp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quảng cáo số lượng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa