Ý nghĩa của từ ghost win là gì:
ghost win nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ghost win. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ghost win mình

1

1   0

ghost win


ghost win đây là chương trình phầm mền được các nhà lập trình viết ra dùng để tạo file ảnh bao gồm toàn hệ chương trình Hệ điều hành Windows, khi muốn cài đặt Windows ta chỉ cần chạy chương trình ghost chọn file ảnh, sau 10 phút máy tính chạy bình thường
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

ghost win


ghost win là một thuật ngữ máy tính, dùng cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft. có thể hiểu ghost win là sao lưu lại trạng thái tốt nhất của hệ điều hành ở một thời điểm nào đó thành một file. File này sau này có thể sử dụng để khôi phục hệ điều hành lại trạng thái lúc sao lưu lúc cần thiết (như lúc máy tính bị virus)

file ghost có đuôi .gho. ví dụ: windowsxp.gho
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ghost win
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< my love thien y >>