Ý nghĩa của từ gf là gì:
gf nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gf. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gf mình

1

1   0

gf


Thường được dùng trong ngôn ngữ chat, viết tắt của "Girl Friend" (bạn gái), đôi khi bị hiểu nhầm là "goldfish" (cá vàng).

Ví dụ: "Nghe nói bồ vừa có gf mới hả?"
iRosa - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

1   0

gf


viết tắt của Girlfriend - bạn gái. chỉ người nữ giới có quan hệ tình cảm thân thiết với một người con trai nhưng chưa đi đến quan hệ hôn nhân.người con trai sẽ là boyfriend - bạn trai của người con gái đó

VD: is that your gf? yes she is
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của gf
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< imma JSC >>