Ý nghĩa của từ gbp là gì:
gbp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ gbp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gbp mình

1

0   0

gbp


là mã số ISO của đơn vị tiền tệ của vương quốc Anh: bảng Anh. GB là great britain, p là pound. đây là loại tiền được sử dụng chính thức trên lãnh thổ Anh và các lãnh thổ hải ngoại, thuộc địa. Hiện nay, đồng bảng Anh là đồng tiền lâu đời nhất còn được sử dụng trong liên minh EU
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

0   0

gbp


Bảng Anh (ký hiệu £, mã ISO: GBP) tức Anh kim là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các lãnh thổ hải ngoại, thuộc địa. Một bảng Anh gồm 100 xu (pence hoặc penny). Ký hiệu của đồng bảng ba [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

gbp


Bảng Anh
Nguồn: nmd.vn

4

0   0

gbp


Bảng Anh
Nguồn: maxi-forex.com

5

0   0

gbp


Bảng Anh
Nguồn: thitruongngoaihoi.vn

Thêm ý nghĩa của gbp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< csi gwiyomi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa