Ý nghĩa của từ gậy chống là gì:
gậy chống nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gậy chống Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gậy chống mình

1

0   0

gậy chống


kattarayaṭṭhi (nữ)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của gậy chống
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gấp đôi gầy ốm >>